Euroasia - občanské sdružení
Euroasia - činnost sdružení

Domovská stránka
Činnost sdružení
Euroasia-express

Sekce:
  Rusko
  Pobaltí
  Východní Evropa
  Kavkaz
  Střední Asie
  Balkán

Kontakt:
 EUROASIA
 Mazurská 8
 180 00 Praha 8

e-mail:
 euroasia@post.cz


Projekt internetového časopisu Euroasijský express.

Hlavní cíl projektu: oslovení odborné i laické veřejnosti a propagace Eurasijského regionu a Balkánu v České republice.

Zaměření projektu: post-sovětský prostor s rozdělením na regionální sektory Rusko, Pobaltí, Ukrajina+Bělorusko+Moldavsko, Kavkaz, Centrální Asie+Kazachstán a Balkán. Hlavní důraz bude kladen na současný politicko-ekonomický vývoj s možnostmi publikace článků i z oblasti historie, kultury a v menší míře i cestování.

Cílová skupina: zájemci o post-sovětský prostor a Balkán, studenti VŠ z příslušných oborů (mezinárodní studia, politologie, rusisté aj.), učitelé SŠ a VŠ, velvyslanectví, Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, podniky a organizace.

Struktura časopisu: časopis bude publikován měsíčně v internetové podobě (vždy okolo 10.-15. každého měsíce). Rámcový obsah každého čísla bude následující:
 • přehled nejdůležitějších zpráv z postsovětského prostoru
 • hlubší analýza vybraných událostí
 • přehled vybraných článků k dané problematice v českém a výběrově i zahraničním tisku za uplynulé období
 • rozhovory se zajímavými osobnostmi
 • odkazy a adresy na důležité organizace ze zájmového prostoru
 • hodnocení článků
 • ankety, soutěže, zajímavosti z daných oblastí, cestování apod.
 • možnost vydávání zvláštních tematických čísel k vybrané události nebo regionu (např. volby apod.)

  Na internetové stránce časopisu bude publikováno aktualizované informační minimum o jednotlivých státech (základní údaje o zemi, stručné dějiny, stav hospodářství, ekonomické ukazatele, politické uspořádání, politické strany, ústavní systém apod. Postupně by tak měl vzniknout český server, který by se široce zabýval danou problematikou.


       

  Tyto stránky jsou optimalizovány pro MSIE 5, Copyright (c) Euroasia 2000, euroasia@post.cz
 •